Beter energielabel zorgt voor steeds grotere prijsverschillen op woningmarkt

Woningmarkt onderzoek over de prijzen en energielabels uit 2022

Juiste Makelaar heeft onderzoek gedaan naar de prijzen en energielabels van de woningtransacties in 2022. Er is een trend te zien waarbij een beter energielabel meer in trek is en meer oplevert. Een slecht energielabel heeft directe gevolgen op de vraagprijs daling. Juiste Makelaar heeft dit onderzocht op landelijk, provincie en gemeentelijk niveau. De resultaten zijn gebundeld en lees je in dit onderzoek. Juiste Makelaar heeft de resultaten van het onderzoek verkregen door het analyseren van alle woningtransacties in 2022.

Belangrijkste bevindingen

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Juiste Makelaar:

Klik op het onderwerp om direct naar het onderzoek te gaan:

Woningmarkt veranderingen
Minder interesse in energieverslindende woningen
Energielabel beïnvloed de vierkante meterprijs
Verduurzamen van de woning loont

Gemeente
Meest en minst duurzame gemeenten
Bekijk hoe duurzaam je eigen gemeente is

Provincie
Flevoland het beste, Limburg het slechtste

Minder interesse in energieverslindende woningen

Door de forse stijging van de energieprijzen in 2022 is de waarde van huizen met een laag energielabel verminderd. Juiste Makelaar heeft tijdens het onderzoek naar de Nederlandse woningmarkt in 2022 de verschillen tussen het eerste en laatste kwartaal onderzocht. De vraagprijzen van woningen met energielabel G zijn in deze periode met 14% gedaald, terwijl de vraagprijzen van woningen met energielabel A met 1% zijn gestegen.

Naast veranderingen in vraagprijzen, is ook de belangstelling voor woningen met een slecht energielabel afgenomen in 2022. Uit onderstaande grafiek blijkt dat woningen met betere energielabels, zoals A en B, meer zijn verkocht. In het eerste kwartaal had 38% van de woningen een energielabel A of B, terwijl dit in het laatste kwartaal gestegen was naar 42%. De belangstelling voor woningen met een slecht energielabel nam af in 2022: van 24% van de verkochte woningen in het eerste kwartaal naar 19% in het laatste kwartaal van het totaal aantal woningtransacties.

Aantal woningen verkocht per energielabel in 2022

De invloed van een energielabel op de m²-prijzen

Het is opvallend dat de m²-prijzen van woningen met energielabel A zijn gestegen. De vraagprijzen van woningen met energielabel G zijn juist flink gedaald. Onderstaande grafiek laat zien wat de vierkantemeterprijzen deden in 2022. In de eerste twee kwartalen was er een stijging binnen alle energielabels.

Invloed van energielabel op vierkante meterprijs

In het eerste kwartaal was het verschil tussen energielabel A en G € 186 per m². In het vierde kwartaal was dit verschil € 497 per m². Het verschil tussen de m²-prijs van het energielabel en het gemiddelde van label E, F of G is minder groot.

Kwartaal A vs. G A vs. EFG
1 € 186 € 199
2 € 205 € 161
3 € 312 € 229
4 € 497 € 340

Woningen met energielabel A zijn gemiddeld 20 m² groter dan woningen met energielabel E, F of G. Dit zorgt voor grotere verschillen in de vraagprijs. Een woning met een slecht energielabel wordt niet alleen voor een lagere prijs verkocht, het duurt gemiddeld ook acht dagen langer.

Verkooptijd is langer bij een slecht energielabel

Verduurzamen loont op de woningmarkt

Per provincie zijn er enkele opvallendheden. Zo verschilt de verkooptijd tussen energielabel A en G per provincie. In de provincie Zeeland is de verkooptijd van de twee energielabels exact hetzelfde. Terwijl een energielabel A in de provincie Groningen zorgt voor een snellere verkooptijd van wel 17 dagen vergeleken met een slecht energielabel.

Het tweede opvallende punt is het verschil in de vraagprijs tussen energielabel A en G per provincie. In een aantal provincies is het verschil meer dan € 130.000. Een kanttekening is wel dat het aantal vierkante meters bij een beter energielabel hoger is. De verschillen van de vraagprijs per vierkante meter zijn aanzienlijk.

De gemiddelde bouwjaren per provincie geven een goede indicatie van het aantal verkochte duurzame woningen. Het gemiddelde bouwjaar verschilt namelijk behoorlijk. Dit heeft een directe invloed op de hoeveelheid duurzame woningen in de provincie. Provincies met een gemiddeld bouwjaar tussen 1960 en 1970 hebben de minst duurzame woningen verkocht.

Almere meest duurzame gemeente, Simpelveld minst duurzaam

Voor de woningmarkt stond 2022 in het teken van energieprijzen. Maar ook de daling van de verkoopprijzen in het laatste kwartaal. Juiste Makelaar heeft onderzoek gedaan in welke gemeente de meeste duurzame woningen verkocht zijn en in welke gemeente de meeste woningen met een slecht label verkocht zijn. De meest duurzame gemeente van Nederland is Almere. De minst duurzame gemeente is Simpelveld.

Onderstaande tabel laat zien dat de eerste tien gemeenten de meeste duurzame woningen van het totaal aantal woningen in de gemeente hebben. De tabel laat het aantal woningen per energielabel in procenten per gemeente zien. Dit is op basis van de verkoop in heel 2022.

In de top 10 duurzaamste gemeenten is te zien dat een groot gedeelte van het totale percentage bestaat uit woningen met een energielabel A. In Almere heeft maar liefst 64% van de woningen energielabel A.

Hierbij zijn de hoge groene balken zichtbaar. Bij de andere tien gemeenten zijn voornamelijk de energielabels E, F en G zichtbaar. Dit laat duidelijk de verschillen zien van het percentage woningen dat wordt verkocht in de meest en minst duurzame gemeenten in Nederland.

De beste en slechtste gemeenten op een rij

Bekijk de energielabels in jouw gemeente

Ben je benieuwd welk energielabel in je gemeente veel is verkocht in 2022? Vul de gemeente in waar je woont. Je ziet dan direct de stand van zaken in je gemeente.

Flevoland koploper in duurzame woningverkoop

Flevoland is de meest dure provincie, gebaseerd op het aantal verkochte woningen in 2022. 49% van alle woningen die is verkocht, had een energielabel A of beter. Maar 2% in Flevoland heeft energielabel E, F of G. De verschillen komen voornamelijk door het bouwjaar van een woning. Niet omdat Flevoland ver voorop ligt met het verduurzamen van woningen. Het gemiddelde bouwjaar van woningen in Flevoland is namelijk 1994. In provincies zoals Friesland, Zeeland en Groningen is dit 1961.

De minst duurzame gemeente is Limburg waarbij 28% van de verkochte woningen een energielabel E, F of G had. Slechts 15% had energielabel A. Bij het landelijk gemiddelde heeft 24% van de huizen energielabel A of hoger. 21% heeft een laag energielabel. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de prijsverschillen van energielabel A vergeleken met G enorm zijn.

Alle provincies en de energielabels op een rij

Hieronder zie je de vraagprijzen per vierkante meter per energielabel in de verschillende provincies. De prijzen per m² zijn in percentages vergeleken met de gemiddelde vierkante meterprijs in de provincie. Over het algemeen zijn de woningen met een goed energielabel duurder per vierkante meter. Het is opvallend dat in de provincies Noord-Holland en Utrecht de vierkantemeterprijzen van woningen met een slecht energielabel hoger zijn dan bij woningen met een goed energielabel. In Utrecht is bijvoorbeeld de vierkante meterprijs van een woning met een slecht energielabel wel 13% dan het gemiddelde. In Noord-Holland is het ongeveer 6% duurder.

De reden van deze opvallende bevindingen is dat er in deze provincies veel woningen zijn die met een extreem hoge vraagprijs zijn verkocht. Dit zijn voornamelijk veel woningen met een slecht energielabel. In de provincie Utrecht vallen veel woningen uit het Gooi hieronder. In Noord-Holland zijn het vooral de dure grachtenpanden in Amsterdam met een slecht energielabel.

Vraagprijs van de gemeenten

Upload: 28 februari 2023