Algemene Voorwaarden

De handelsnaam Juiste Makelaar is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83403647.

De hieronder opgesomde voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen die de gebruiker doet op de website Juiste Makelaar via de check. Ingeschreven bedrijven vallen onder de Algemene Voorwaarden Verkoop, die hen bij inschrijving worden verstrekt.

  1. De aanvraag doen via juistemakelaar.nl is geheel kosteloos. Er zullen op geen enkele manier kosten worden berekend aan de gebruiker die de aanvraag doet.
  2. De informatie die de aanvrager ontvangt is geheel vrijblijvend. De aanvrager is onthouden van verplichtingen. De aanvrager is vrij om te besluiten om niet op de aangeboden offertes in te gaan.
  3. Juiste Makelaar stelt de door de gebruiker ingevulde informatie beschikbaar aan vier verschillende bedrijven. De bedrijven die de informatie wordt toegestuurd zijn bedrijven die de dienst kunnen leveren.
  4. De ingevulde informatie door de gebruiker, wordt bewaard door Juiste Makelaar ter verbetering van het selectieproces. Zie het privacybeleid voor meer informatie.
  5. Juiste Makelaar heeft het volledige recht om aanvragen niet door te sturen bij:
   a. Vermoedens van misbruik van de aangeboden diensten
   b. Matige inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag
   c. Aan deelname kunnen door de aanvrager geen rechten worden ontleend
  6. Juiste Makelaar is bevoegd contact op te nemen met de aanvrager om de ingevulde gegevens te controleren op echtheid, ter voorkoming van misbruik van de aangeboden dienst van Juiste Makelaar. Tevens dient dit ter bewaking van de kwaliteit van de dienstverstrekking van Juiste Makelaar.
  7. Juiste Makelaar kan door de aanvrager niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door een bedrijf waarmee de aanvrager in contact is gekomen naar aanleiding van de verschafte dienst van Juiste Makelaar. Juiste Makelaar brengt enkel vraag en aanbod met elkaar in contact, zonder verder zicht op of verdere inmenging in het contact dat volgt uit de dienst van Juiste Makelaar.
  8. Juiste Makelaar zijn intentie is iedere aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.
  9. Juiste Makelaar heeft het recht om de Algemene Voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.