Privacybeleid

Juiste Makelaar hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring staat de benodigde informatie om te weten hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens en hoe deze worden bewaard.

Het privacybeleid is van toepassing op de website juistemakelaar.nl en de aangeboden dienst via deze website.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Juiste Makelaar is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Als verwerkingsverantwoordelijke is Juiste Makelaar te bereiken via [email protected].

Prins Hendrikkade 189B
1011 TD  Amsterdam
Nederland
KvK-nummer: 83403647

Wat gaat er gebeuren met mijn gegevens?

Op het moment dat er een aanvraag is gedaan, ontvangt de aanvrager een e-mail met een bevestiging van de aanvraag. Bij de laatste vraag in de aanvraag geeft u aan akkoord te zijn met de privacyverklaring. Daarna verwerkt Juiste Makelaar de ingevulde gegevens en voorkeuren. Op basis van deze gegevens selecteren wij maximaal vier Juiste Makelaars die bij de aanvrager zijn gegevens passen.

Mocht er twijfel zijn aan de echtheid en/of authenticiteit van de aanvraag, is er de mogelijkheid om eerst contact per e-mail of telefonisch te zoeken om de aanvraag te valideren.

Op het moment dat de aanvraag correct is, worden de gegevens doorgestuurd naar vier makelaarskantoren. Deze vier makelaars ontvangen de gegevens van uw aanvraag per e-mail. De aanvrager ontvangt eveneens een e-mail met de vier Juiste Makelaars. Op basis van de door de aanvrager ingevulde gegevens nemen de vier makelaars vrijblijvend contact op om de aanvrager te informeren over de mogelijkheden en tarieven. Een aanvraag leidt tot gegevensopslag bij vijf bedrijven. Bij Juiste Makelaar en bij de vier makelaarskantoren die de aanvraag hebben doorgestuurd gekregen.

De vier makelaarskantoren die de aanvraag hebben gekregen dienen zich te houden aan de volgende privacy punten:

–       De gegevens mogen enkel gebruikt worden om de aanvrager in te lichten over de benodigde diensten, verdere verspreiding is van persoonsgegevens aan derden is niet toegestaan.

–       Indien de aanvrager zijn aanvraag wenst terug te trekken dient Juiste Makelaar een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in bij de vier geselecteerde makelaars op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen de kantoren verplicht de gegevens te verwijderen.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De ingevulde gegeven worden door Juiste Makelaar bewaard gedurende 36 maanden. Na deze gestelde termijn worden de naam, e-mailadres en telefoonnummer verwijderd. De gegevens betreffende het huis en voorkeuren blijven bewaard. Dit is voor interne statistische analyses wat betrekking heeft op de daadwerkelijke verkopen van de huizen.

De gegevens worden 36 maanden bewaard om te kunnen constateren of aanvragen worden misbruikt en moeten worden uitgesloten. Daarnaast streeft Juiste Makelaar ernaar om het proces zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?

Ja, als u een aanvraag indient en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via [email protected] een verzoek indienen. Juiste Makelaar zal dan zo spoedig mogelijk uw verzoek behandelen en verwerken. Indien er verwijdering gewenst is, zullen wij de vier eerder geselecteerde makelaars een verzoek tot verwijdering indien op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen de makelaars verplicht om uw gegevens te verwijderen. Bij een verzoek voor verwijdering worden alle persoonsgegevens verwijderd met uitzondering huisgegevens, welke worden gebruikt voor interne analyses. Zodoende worden uw identiteit en contactgegevens conform het recht op vergetelheid verwijderd.

 

Kan ik na het indienen van de aanvraag, mijn aanvraag alsnog terugtrekken?

Ja, de aanvraag is geheel vrijblijvend, waarbij er om welke reden dan ook te allen tijde afgezien kan worden van de aanvraag. Indien dit het geval is kan er een mail gestuurd worden naar [email protected]. De aanvraag wordt dan ongedaan gemaakt. Wanneer de aanvraag al is doorgestuurd naar de vier geselecteerde makelaars, dan stuurt Juiste Makelaar ook een verzoek naar deze makelaarskantoren om op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de gegevens te verwijderen en tevens niet te behandelen.

 

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens?

Ja, indien de aanvrager het idee heeft dat er een onjuiste verwerking van gegevens heeft plaatsgevonden, dan kunt u een klacht indienen via [email protected]. Juiste Makelaar zal in overleg met de aanvrager de benodigde stappen nemen om de verwerking te corrigeren, stop te zetten of ongedaan te maken. De keuze van de aanvrager in hierbij leidend.


Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Een aanvraag op de website juistemakelaar.nl, met daarmee het verstrekken van de persoonsgegevens, gaat volledig vrijwillig. Indien iemand zijn persoonsgegevens niet wenst te delen, dan kan er afgezien worden van een aanvraag via de website.

Juiste Makelaar kan alleen aanvragen verwerken waarbij de adres- en contactgegevens correct zijn, omdat de vier geselecteerde makelaars de aanvrager enkel kunnen informeren en bereiken met de juiste gegevens. Op het moment dat Juiste Makelaar merkt dat de aanvraag onjuistheden bevat, kan ervoor gekozen worden om de aanvraag niet te behandelen.

 

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?

De ingevulde gegevens worden handmatig verwerkt. Juiste Makelaar verwerkt deze gegevens om op zoek te gaan naar de Juiste Makelaar voor iedere aanvraag. Hierbij selecteert Juiste Makelaar vier verschillende makelaars. Het selectieproces om de aanvraag om te zetten naar een selectie van vier verschillende makelaars vindt plaats op basis van de locatie, statistisch aantoonbare prestaties van de makelaars en de opgegeven voorkeuren. Als het selectieproces is voltooid stuurt Juiste Makelaar de gegevens handmatig door naar de vier geselecteerde makelaarskantoren.

 

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?

De persoonsgegevens die aan Juiste Makelaar worden verstrekt, worden enkel verwerkt door Juiste Makelaar en maximaal vier makelaarskantoren. De vier makelaarskantoren verlenen een dienst waar de aanvrager naar op zoek is. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de Europese Unie of internationale organisaties.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-07-2021