Alles over bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Lees hier waar je bezwaar op kunt maken inclusief de voor-en nadelen

Ontdek hoe je de WOZ waarde kunt berekenen

Bezwaar maken op de WOZ-waarde

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde die voor je woning is vastgesteld, kun je bezwaar maken. De WOZ-waarde is de waarde van de woning die wordt gebruikt om de hoogte van je onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, kun je proberen om de hoogte van uw OZB te verlagen.

Bezwaar op WOZ binnen 6 weken

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, moet altijd binnen zes weken na de datum waarop de waarde is vastgesteld, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. Vervolgens moet je aangeven welke WOZ-waarde wel redelijk geacht zal worden. Het is raadzaam om bewijsstukken bij te voegen, zoals een taxatierapport of andere gegevens die het bezwaar ondersteunen.

Na het indienen van het WOZ bezwaar zal de gemeente het bezwaarschrift in behandeling nemen. Ze zullen de argumenten in overweging nemen en zullen de vastgestelde WOZ-waarde eventueel aanpassen.  Vervolgens wanneer je het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kun je in beroep gaan bij de bezwaar- en beroepscommissie.

De WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die wordt vastgesteld door de gemeente voor belastingdoeleinden. Als eigenaar van een woning kan je bezwaar maken tegen deze waarde als je het niet eens bent met de manier waarop de waarde is bepaald. Dit kan soms voordelen hebben, zoals lagere belastingen, maar het kan uiteindelijk ook nadelen met zich meebrengen.

Waar tegen bezwaar maken bij WOZ?

Er zijn verschillende gronden waarop je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-beschikking. Als je bijvoorbeeld van mening bent dat de waarde van je woning te hoog is vastgesteld, kun je bezwaar maken en aantonen dat de waarde onjuist is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te verwijzen naar vergelijkbare woningen in je omgeving waarvoor een lagere waarde is vastgesteld. Het is in ieder geval altijd aan te raden om je bezwaar goed te onderbouwen met concrete feiten. Onderstaand zijn er 5 redenen waar je bezwaar tegen kunt maken voor de WOZ-waarde van je woning:

  1. Als de WOZ-waarde niet overeenkomt met de marktwaarde van je woning op de waardepeildatum. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er recente verkooptransacties in de buurt hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is.
  2. Als de WOZ-waarde is gebaseerd op verouderde of onjuiste informatie, zoals een verkeerde oppervlaktemeting of onjuiste gegevens over de staat van onderhoud van je woning.
  3. Als er sprake is van een objectieve waardevermindering van je woning, bijvoorbeeld door een nieuwe weg in de buurt die extra geluidsoverlast veroorzaakt.
  4. Als je woning is beschadigd door een calamiteit, zoals een brand of waterschade, en de WOZ-waarde nog niet is aangepast om rekening te houden met deze beschadiging.
  5. Als je een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde van je woning en de gemeente niet binnen de gestelde termijn op dit bezwaarschrift heeft gereageerd. In dit geval kan je een beroep doen op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en bezwaar maken tegen het niet tijdig afhandelen van je bezwaar.

> Wil je je woning liever laten taxeren voor een passende WOZ-Waarde? Ontdek hier wat de taxateur voor je kan betekenen

Voordelen bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Een voordeel van bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is dat je de kans krijgt om te laten zien waarom de waarde van je woning volgens jou niet correct is vastgesteld. Als je bijvoorbeeld aantoont dat de waarde van je woning lager is dan de WOZ-waarde, kan dit leiden tot een lagere OZB-belasting (Onroerende Zaken Belasting), die op basis van de WOZ-waarde wordt berekend. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw huis, kunt u bezwaar maken. Hier zijn een aantal voordelen van het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw huis:

  • Je kunt voorkomen dat je uiteindelijk te veel onroerendezaakbelasting betaalt. Als je bezwaar maakt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, zal ook de hoogte van je onroerendezaakbelasting verlagen. Dit kan veel geld besparen.
  • Je kunt voorkomen dat je huis overschat wordt. Als de WOZ-waarde te hoog is, kan dit leiden tot een hogere onroerendezaakbelasting, maar het kan ook leiden tot een overschatte verkoopwaarde als je het huis op een later moment wilt verkopen.

Nadelen van bezwaar maken

Nadelen van bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan heel specifiek zijn, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de specifieke omstandigheden van je huidige situatie en de manier waarop de bezwaarprocedure wordt uitgevoerd. In het algemeen kunnen er echter een aantal potentiële nadelen zijn, waaronder:

  • Het kan tijdrovend en complex zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Je moet bewijs verzamelen om te onderbouwen waarom je denkt dat de waarde niet correct is, en je moet de bezwaarprocedure volgen om bezwaar in te dienen.
  • Er is geen garantie dat het bezwaar zal slagen. Zelfs als je denkt dat de WOZ-waarde van je eigendom niet correct is, is het mogelijk dat het bezwaar niet gehonoreerd (erkent) wordt. Dit kan frustrerend zijn en kan leiden tot extra tijd en moeite om de zaak verder te bepleiten.
  • Het maken van bezwaar kan leiden tot extra kosten, zoals advocaat- of deskundigenkosten. Als je bezwaar maakt en het bezwaar niet gehonoreerd wordt, kan dit leiden tot extra hoge kosten die je had kunnen besparen door het bezwaar niet in te dienen. 

> Liever je huis verkopen? Ontdek dan de beste tips om een makelaar te vinden

Gratis voorbeeldbrief bezwaar WOZ-waarde

Om ervoor te zorgen dat je bezwaarbrief veilig en efficiënt wordt verzonden, kun je er zowel voor kiezen om de brief aangetekend te versturen, als om een gewone postzending te gebruiken. Het is aan te raden om een kopie van de brief te bewaren voor je eigen administratie, evenals het verzendbewijs en bewijs dat de brief is ontvangen.

Als de termijn voor het indienen van bezwaar op het punt staat te verstrijken, kun je er ook voor kiezen om de brief zelf langs te brengen en om een ontvangstbewijs te vragen. Sommige organisaties bieden de mogelijkheid om bezwaar te maken via internet; hiervoor kun je op de website van de organisatie kijken.

Let op: De volgende voorbeeldbrieven zijn een voorbeeld, het is mogelijk om de teksten aan te passen en te bewerken. Je bent zelf dus verantwoordelijk voor de brief.

Hoe werkt het?

Voorkeuren

Selecteer jouw voorkeuren

Klik op de rode knop en selecteer jouw voorkeuren.

Selectie van makelaars

Selectie van beste makelaars

Selecteren de meest geschikte makelaars bij jouw voorkeuren.

Makelaars nemen contact op

Makelaars nemen contact op

De geselecteerde makelaars nemen vrijblijvend contact met je op.

contract

Jij kiest de makelaar

Tot slot kies jij de makelaar die bij jou past!

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over WOZ-Waarde

Waar kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde?

+

Je kunt eenvoudig op Bezwaarmaker.nl bezwaar aanmaken op je WOZ-waarde.

 

Waarom zou ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van mijn woning?

+

Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning als jezelf van mening bent dat de waarde niet juist is. Dit kan leiden tot een lagere OZB-aanslag (Onroerendezaakbelasting).