Enorm woningtekort, wat zijn de oplossingen?

Sinds de kredietcrisis is de nieuwbouw flink gedaald. In 2009 werden er bijna 90.000 nieuwe huizen gebouwd, terwijl een jaar later dat er nog maar 60.000 waren. Deze dalende trend van nieuwbouwwoningen bleef doorzetten en de bevolking bleef groeien. Deze combinatie zorgt er vandaag de dag nog steeds voor dat het woningtekort alsmaar stijgt. Op het moment zijn er ongeveer 300.000 huishoudens die noodgedwongen niet een eigen woning bezitten. De tweede kamer en woonorganisaties houden zich momenteel steeds meer bezig met de woningnood, maar het tekort zal in 2025 op zijn grootst zijn. Dit komt voornamelijk doordat er minder bouwvergunningen afgegeven worden door de problemen omtrent stikstof en PFAS. Hierdoor zullen in de aankomende jaren minder nieuwbouwwoningen gereedkomen.

Grafiek ontwikkeling van het woningtekort in Nederland

Ontwikkeling woningtekort

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Meer huizen bouwen

Een voor de hand liggende oplossing is meer huizen bouwen. Veel politieke partijen hebben een bouwplan in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen en willen dit de aankomende tien jaar gaan uitvoeren. Hiernaast pleit een groep van 34 organisaties om een miljoen woningen te bouwen in de aankomende tien jaar. Ook zouden de nieuwbouwwoningen op nieuwe locaties.

De sociale huursector vergroten

Sinds 2013 is er een verhuurderheffing ingevoerd in Nederland. Sindsdien zijn corporaties minder huurwoningen gaan bouwen. Deze verhuurdersheffing zou afgeschaft moeten worden waardoor de sociale huursector weer zal groeien. Dat lost de enorm lange wachtlijsten voor huurwoningen op en zorgt ervoor dat huurwonen een optie is voor starters, lage- en gemiddelde inkomens. 

Woningen voor ouderen

Door woningen te bouwen speciaal voor ouderen kan de doorstroom bevordert worden. Ouderen kunnen hun grote woning verlaten en naar een ouderenwoning verhuizen die daarvoor ingericht is. Hierdoor kunnen starters en gezinnen in deze huizen wonen.

Strengere regels voor malafide verhuurders

Er worden veel woningen opgekocht door beleggers en verhuurd voor hoger prijzen. De malafide verhuurders zorgen voor een veel te dure huur, waar starters en lage inkomens niet tegen op kunnen boksen. Door deze beleggers te belemmeren zal de huur omlaag gaan en er dus meer woningen beschikbaar komen voor deze groepen. Momenteel werkt Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren aan een wetsvoorstel om malafide aan te pakken. Hierbij kunnen verhuurders die de wet overtreden verplicht worden om een verhuurdersvergunning aan te vragen. Als de verhuurder niet aan de voorwaarden voldoet, zal de vergunning niet vergeven en zal de gemeente het beheerd van de woningen op zich nemen.

> Lees hier meer over wat een makelaar doet

Upload 26-03-2021; Bron: NOS