Geen woningcrisis, maar een woningnood?

In het laatste kwartaal van 2019 nam het woningaanbod af, hierbij was de gemiddelde transactieprijs voor bestaand bouw € 329.000,- en voor nieuwbouw was dit maar liefst € 388.000,-. De gemiddelde waarde van de woningtransacties is met 8 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt mede door de woningnood doordat er slechts 38.000 woningen zijn gebouwd terwijl er 100.000 nodig zijn dit jaar. Hierdoor zijn zowel de starter als de doorstomer hier de dupe van.

Kraan

  • Wie tussen de € 160.000,- en € 260.000,- te besteden heeft, kan in een groot deel van Nederland slechts uit maar één woning kiezen.
  • In heel 2019 zijn er 149.000 woningen verkocht, hetzelfde aantal als in 2018.

Het huidige woningtekort is het afgelopen voorjaar gemeten, hierbij bleek er een tekort van 294.000 woningen. Het tekort is gemeten op basis van het aantal thuiswonende en woningdelers ouder dan 25 jaar. Er komen gemiddeld per jaar 70.000 huishoudens bij waardoor het woningtekort alleen maar zal toenemen. Het kabinet is van plan om jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen, echter is de vraag of dit haalbaar is. Zeker gezien de problemen in de bouw door de stikstof belemmeringen. Het is de verwachting dat over 2 a 3 jaar het aantal huishoudens stagneert, waardoor het woningtekort ingehaald kan worden.

In de toekomst zal het woningtekort, procentueel gezien, het grootste zijn in Utrecht en Nijmegen. In deze steden neemt het aantal inwoners toe terwijl er weinig bijgebouwd mag worden. Het woningaanbod zal hierdoor steeds verder afnemen. In Zeeland, Limburg en de regio Dordrecht is het tegenovergestelde aan de hand, hier zal er geen woningtekort meer zijn in 2030. De voorspellingen zijn dat er een woningoverschot zal zijn. Mede dankzij een daling van inwonersaantallen.

Upload: 16-01-20