Heeft een windmolen effect op de waarde van je huis?

Windmolens zorgen voor groene stroom, maar is een hoge windmolen in de buurt gunstig voor de waarde van je huis? Nee; uit onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat dit een negatief effect heeft op de waarde van je huis.

Windmolens zorgen voor negatief effect

Het gaat om windmolens van ten minste 150 meter hoog, waarbij de woningen op maximaal 2 kilometer afstand staan. Uit het onderzoek is gebleken dat deze huizen 5 procent minder waard zijn dan huizen waarbij er geen soortgelijke windmolen in de buurt staat.

De huizenprijzen stijgen binnen een straal van 2 kilometer van een windmolen, over het algemeen minder hard dan in andere gebieden. Vooral hoge windmolens van 150 meter en hoger zorgen voor een negatief effect van 5 procent op de huizenprijs. Windmolens met een hoogte van 50 tot 150 meter zorgen eveneens negatieve invloed. Dit is ongeveer 2,5 procent op de waarde van een huis.

2 kilometer of meer en meerdere windmolens

Het onderzoek heeft geen statistisch resultaten gevonden waarbij windmolens negatieve effecten hebben bij huizen verder dan 2 kilometer afstand. Meerdere windmolens in een kleine straal maakt eveneens niet uit.

De negatieve van een windmolen in de buurt was al bekend in 2011. Echter zijn deze negatieve effecten steeds sterker geworden. De onderzoekers wijzen hier een voornaamste reden voor aan, wat wijst op de steeds hogere windmolens die neergezet worden.

Of zonnepaneelvelden eveneens een negatief effect hebben op de omliggende huizen is nog niet statistisch bewezen. Er is wel een negatief effect te zien, maar het aantal zonnepaneelvelden is nog erg laag en het aantal transacties in de omgeving eveneens.