Wat willen de politieke partijen met de woningmarkt?

Een urgent onderwerp op de verkiezingsprogramma’s is de huizenmarkt. Het is duidelijk Nederland te maken heeft met een woningnood, waarbij starters en mensen met een middeninkomen veel moeite hebben om aan een woning te komen. In de toekomst zullen er nieuwe huizen gebouwd moeten worden en een betere doorstroom van de woningmarkt moeten plaatsvinden. Hiernaast pleiten meerdere politieke partijen, voor meer nieuwbouw en het wonen duurzamer te maken. Dit zal de aankomende tien jaar veel aandacht vergen van de tweede kamer aangezien de urgentie.

In Nederland zijn er veel politieke partijen die verschillen van ideeën en meningen omtrent de woningmarkt. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de standpunten van de politieke partijen.

 

VVD

Doorstroom woningmarkt: Wil het voor starters makkelijker maken en voor iedereen een

betaalbare woning.

Nieuwbouw: Er zal meer gebouwd worden en meer huurwoningen beschikbaar stellen

Duurzaam wonen: Wil het verduurzamen van woningen stimuleren door het fiscaal aftrekbaar te maken.

 

PVV

Doorstroom woningmarkt: Wil woningen voor meerdere groepen.

Voornamelijk voor starters, gezinnen en ouderen.

Nieuwbouw: Wil voor verschillende groepen nieuwe woningen gaan bouwen door meer bouwgrond vrij te maken.

Duurzaam wonen: Wil stoppen met de regels van het klimaat het milieu, stikstof en PFAS.

 

CDA

Doorstroom woningmarkt: Wil meer ruimte bieden voor verschillende woonvormen.

Nieuwbouw: Heeft een ‘nationaal woonplan’ opgesteld, waarin staat dat er de aankomende tien jaar een miljoen nieuwe huizen gebouwd moeten worden.

Duurzaam wonen: Investeren in huizen van hout. Beton houdt geen CO2 vast, in tegenstelling wat hout wel doet.

 

D66

Doorstroom woningmarkt: Wil meer huizen gaan bouwen voor specifieke woonbehoeftes en levensfasen om gezinswoningen vrij te maken.

Nieuwbouw: Richt zich op nieuwe locaties om te bouwen door Nederland, met het doel om de toenemende druk rondom de woningmarkt in de Randstad te verhelpen.

Duurzaam wonen: Er zullen klimaatneutraal huizen gebouwd door klimaatneutrale bouwstoffen te gebruiken. Ook zal er stimulatie plaatsvinden van het financieren van huizen met meer duurzaamheid.

 

GROENLINKS

Doorstroom woningmarkt: Zal gezamenlijke woonvormen stimuleren, voor bijvoorbeeld alleenstaande ouderen.

Nieuwbouw: Pleit voor een miljoen nieuwe woningen in 2030.

Duurzaam wonen: De nieuwbouw zal energieneutraal plaatsvinden. Hiernaast zullen er subsidies komen over goedkope leningen die er voor bedoeld zijn om het huis beter te isoleren of om een warmtepomp aan te schaffen.

 

SP.

Doorstroom woningmarkt: Hier is niets voor genoemd.

Nieuwbouw: Wil een nieuw ministerie van Wonen die verantwoordelijk zal zijn voor een nationaal bouwplan.

Duurzaam wonen: Wil hulp bieden bij het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van huizen.

 

PvdA

Doorstroom woningmarkt: Het passend toewijzen zal naar 75% worden verhoogd.

Nieuwbouw: Wil jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen.

Duurzaam wonen: Wil hoge kortingen instellen op energie.

 

CchristenUnie

Doorstroom woningmarkt: Er zal een miljard euro vrijkomen voor ouderenwoningen. Hiernaast zal de doorstroom bevorderd worden door doorstroommakelaars en doorstroompremies.

Nieuwbouw: Heeft een plan opgesteld waarbij er versneld gebouwd gaat worden. Dit gaat om 100.000 nieuwe huizen per jaar.

Duurzaam wonen: Wil het bouwen van nieuwe huizen balanceren door klimaatneutraal te bouwen.

 

PvdD

Doorstroom woningmarkt: Wil meergeneratiewoningen stimuleren en woningen waar zorg met wonen gecombineerd wordt.

Nieuwbouw: Wil meer grond vrijmaken door de grond van veehouderijen in te krimpen.

Duurzaam wonen: Streeft naar energieneutrale woningen en gebouwen. Alle woningen en gebouwen zullen energieneutraal zijn in 2030.

 

SGP

Doorstroom woningmarkt: De overheid zal het beleid van doorstroming in eigen handen nemen en de krapte opvangen door tijdelijke woningen.

Nieuwbouw: Wil nieuwe huizen bouwen binnen en buiten de steden.

Duurzaam wonen: Wil dat bestaande woningen energieneutraal worden en nieuwbouwwoningen aardgasvrij.

 

DENK

Doorstroom woningmarkt: Denk heeft hier geen standpunten over genoemd.

Nieuwbouw: Vindt dat een volkshuisvestingsfond er over moet gaan om de middelen voor genoeg woningbouw moet vrijmaken.

Duurzaam wonen: De groennorm in de woonwijk zullen gerealiseerd worden.

 

50PLUS

Doorstroom woningmarkt: Het passend toewijzen van sociale huurwoningen zal verruimd worden. Hiernaast zal het Rijk de regie nemen om ouderenwoningen te organiseren.

Nieuwbouw: Wil per gemeente de gemeenten een verplichte woon-leefvisie laten opstellen. Hierin zullen concrete bouwplannen staan voor koopwoningen en huurwoningen.

Duurzaam wonen: Geen specifieke plannen.

 

FVD

Doorstroom woningmarkt: Wil woningen vrijmaken door het stimuleren van remigratie.

Nieuwbouw: Wil versneld gaan bouwen en met nadruk op het middensegment.

Duurzaam wonen: Wil geen duurzaamheidseisen in stellen die de prijzen zullen verhogen. Er zullen ook geen financieringen komen om woningen te verduurzamen.

 

Tot slot

De meeste partijen erkennen de problemen in de woningmarkt. Concluderend op de politieke standpunten van de partijen zijn bijna alle partijen bezig met een regeling met de doorstroom van de woningmarkt. De partijen CDA, ChristenUnie, Groenlinks en Forum voor Democratie willen de huizenbouw flink laten stijgen de aankomende tien jaar.

De partijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, SGP en DENK streven naar het verduurzamen van de woningen. CDA en ChristenUnie zijn enkel bezig met een duurzamere bouw van nieuwe woningen. De partijen PVV en Forum voor Democratie vinden duurzaam wonen minder urgent. 50plus heeft geen plannen voor duurzaam wonen.

 

 

 

Upload: 09-03-2021; Bron: Standpunten van politieke partij