Veranderingen op de huizenmarkt in 2023

Er zijn weer verschillende veranderingen op de huizenmarkt die per 1 januari 2023 van kracht worden. Zo zal de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) omhoog gaan en zal de zogeheten ‘jubelton’ verdwijnen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen op de huizenmarkt, zodat je hier rekening mee kunt houden bij het kopen of verkopen van een woning. In dit artikel van Juiste Makelaar staan de belangrijkste veranderingen op een rijtje en hoe deze invloed zullen hebben op de huizenmarkt.

Veranderingen van de overdrachtsbelasting 

Juiste Makelaar te koop bord De overdrachtsbelasting, een belasting die betaald moet worden bij het kopen van een huis, zal verder stijgen voor mensen die het huis niet als hoofdverblijf zullen gebruiken. Het tarief zal stijgen van 8% naar 10,4%. Dit is om het kopen van huizen als investering verder te ontmoedigen. Voor kopers die wel in het huis gaan wonen, blijft het tarief op 2%. Ook blijft het tarief van 0% voor kopers tot 35 jaar geldig. De maximale woningprijs waarvoor dit nultarief geldt, zal worden verhoogd van 400.000 euro naar 440.000 euro.

> Meer over overdrachtsbelasting 

Nationale Hypotheek garantie (NHG) gaat omhoog

Vanaf 2023 zal het mogelijk zijn om via de Nationale Hypotheek garantie (NHG) een hypotheek te krijgen tot een bedrag van 405.000 euro. Dit is een verhoging van 50.000 euro ten opzichte van het bedrag dat in 2022 nog mogelijk was. Als je een hypotheek met NHG hebt, neemt NHG je restschuld over en betaalt deze aan de bank als je door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner genoodzaakt bent om je woning te verkopen en hiervan een verlies lijdt. Deze garantie kan daarom een financiële zekerheid bieden voor mensen die een hypotheek aangaan.

> Meer over Nationale Hypotheek garantie (NHG)

Biedlogboek voor makelaars

Vanaf 1 januari zullen makelaars verplicht een logboek voor biedingen op huizen moeten gebruiken. In dit logboek zullen de biedingen op een woning, eventuele voorbehouden zoals een voorbehoud van financiering en het gewenste moment van de sleuteloverdracht worden bijgehouden. Dit moet ervoor zorgen dat het biedingsproces meer transparant wordt. Hoewel makelaars al sinds juli gebruik konden maken van zo’n logboek via partijen als Huispedia en Eerlijk Bieden, zijn de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro het gebruik ervan nu verplicht gesteld voor hun leden. De meeste makelaars zijn lid van één van deze drie organisaties

Hypotheekrenteaftrek lager

De maximale hypotheekrenteaftrek, een belastingvoordeel dat mensen krijgen voor het betalen van hun hypotheekrente, zal in 2023 verder dalen van 40 naar 36,93 procent. Dit zal alleen invloed hebben op mensen met een inkomen boven de 73.031 euro, die valt in de tweede belastingschijf. Dit betekent dat zij minder van hun betaalde hypotheekrente terugkrijgen van de Belastingdienst. De maximale aftrek is hierdoor gelijk aan het tarief van de eerste belastingschijf, wat ook 36,93 procent is. Hiervoor kregen mensen met een hoog inkomen boven de eerste belastingschijf meer hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager inkomen, maar dat is nu veranderd.

> Meer over hypotheekrente

Belastingvrije schenking verdwijnt Jubelton

De jubelton, een belastingvrije schenking van 106.671 euro voor jongeren tussen de 18 en 40 jaar om een huis te kopen of een hypotheek af te lossen, verdwijnt. Dit besluit is genomen door het kabinet, omdat deze regeling ongelijkheid zou veroorzaken voor starters op de woningmarkt zonder financieel steun van hun ouders. In plaats hiervan zullen andere maatregelen worden genomen om de woningmarkt toegankelijker te maken voor jonge mensen.

Verlaging van het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait, een belasting voor huiseigenaren, zal iets dalen. Het percentage van de WOZ-waarde dat als bijtelling werd gehanteerd, zal worden verlaagd van 0,45% naar 0,35% voor woningen met een waarde van maximaal 1,2 miljoen euro. Dit betekent dat huiseigenaren met een woning in deze waard bereik minder belasting zullen betalen. Dit kan een positief effect hebben op hun financiële situatie en kan ervoor zorgen dat het voor hen gemakkelijker wordt om hun woning te behouden

Verwachtingen voor de huizenmarkt in 2023

De huizenmarkt verwacht in 2023 te worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de gestegen hypotheekrente en de verwachte strengere hypotheeknormen. De huidige rentestand wordt naar verwachting ook in 2023 op hetzelfde niveau blijven, wat een grote impact zal hebben op de leencapaciteit en daarmee op de huizenprijzen. Bovendien zijn de economische omstandigheden verslechterd, wat ook invloed zal hebben op de verwachtingen voor de huizenmarkt. Zo zal het prijsplafond voor energie ervoor zorgen dat het leven duurder wordt en wordt er verwacht dat de economie in 2023 amper zal groeien. Dit zal leiden tot een daling van het sentiment voor de huizenmarkt.

Er wordt verwacht dat in 2023 minder woningen zullen worden gekocht, wat weer door zal werken in de huizenprijzen. Banken zoals Rabobank, ABN AMRO en ING verwachten dat de huizenprijzen met gemiddeld -2,5% zullen dalen, terwijl de Nederlandsche Bank (DNB) een prijsdaling van 6% verwacht. Hoewel de huizenmarkt zich in 2023 moeilijker zal ontwikkelen, zijn er ook positieve verwachtingen. Zo wordt de extreem hoge inflatie gezien als een tijdelijke situatie die wordt gedreven door hoge energieprijzen en heeft de ECB ingegrepen om de stijgende inflatie te beteugelen. Dit zorgt voor vertrouwen onder beleggers en kan leiden tot stabiliserende of zelfs licht dalende hypotheekrente.

Geschreven op: 29-12-2022