Afschaffing Jubelton

Als starter een woning kopen is lastig genoeg, met een steuntje in rug van ouders die nog geld op de plank hebben liggen maakt dit een eerste huis kopen toch wat makkelijker. Het nieuwe kabinet Rutte IV heeft in het regeerakkoord staan dat zij de Jubelton zullen afschaffen, dit is dan ook de belastingvrij schenking van 100.000, – euro. Het nieuwe kabinet zal wel (weer) een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) installeren.

Belastingvrije schenking

De jubelton was in een hele andere markt geïntroduceerd, er stonden vele huizen onderwater en waren bijna geen starters op de woningmarkt te vinden. Dit was dan ook geïntroduceerd om alles weer opgang te krijgen.

Op het moment wordt het meer gebruikt door starters met ouders die nog extra geld hebben liggen, hierdoor hebben zij een flinke voorsprong op de markt, waardoor zij eerder een woning kunnen kopen en zelf meer kans hebben om een geschikte woning te kopen met eigenmiddel i.p.v. alleen met een hypotheek. Momenteel zorgt deze schenking er juist voor prijsopdrijving. Toch zal de afschaffing van de Jubelton niet gelijk hebben op hebben op de woningmarkt.

Honderdduizend woningen per jaar

Het nieuwe kabinet wil jaarlijks honderdduizend woning bouwen. In het coalitieakkoord staat dan ook vermeld ““We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk”. Het bijbouwen zal naar alle waarschijnlijkheid groter effect hebben op de huizenmarkt.

20 ultieme tips om een huis te kopen: klik hier

Euro's rekenmachine

Upload 20-12-2021